Interview med Marion Dampier-Jeans

Af Helle Arendschneider

Marion Dampier-Jeans Har du altid haft spiritistiske evner og kunnet se og høre den åndelige verden?
Altid. Jeg blev født med evnen. Fra jeg var få timer gammel, kom den åndelige verden til min far i materialiseret (synlig) form. Min far sad med mig i sine arme, da min afdøde bedstefar kom gående ind igennem døren for at byde mig velkommen og gav mig navnet Marion. Jeg er opvokset naturligt med evnen, da begge mine forældre var inde i spiritistismen. Min mor havde også de evner.

Kan du nævne en oplevelse, der har gjort ekstra stort indtryk på dig?
Der er mange oplevelser. Min første fysiske seance i England, hvor en afdød søn kom i sin åndelige form og krammede sin levende mor, der sad sammen med mig i cirklen - dét gjorde stort indtryk på mig. Der forstod jeg for alvor, hvilke kræfter den åndelige verden har. En anden oplevelse skete for få år siden i Danmark, hvor jeg sad med i en fysisk cirkel i København. Vi bruger altid musik i vores seancer, for musik kan være med til at løfte humøret og energien. Som indledning sang vi afdøde Bodil Kjers MELLEM HIMMEL OG JORD. Pludselig hørte vi to stemmer synge sangen! Den ene fra CD-afspilleren og den anden ud i rummet fra den åndelige verden. Denne stemme var Bodil Kjers, men lød langsommere end den fra afspilleren. Det var en dejlig oplevelse og en rigtig smuk stemme.

Kan alle opøve evnen til afdødekontakt? Og i så fald hvordan?
Vi skal huske på, at vi alle er ånd i en menneskekrop, så vi har alle nogle naturlige evner med os. Fx kan alle heale, men ikke alle træner den evne. Med det sagt har alle de stærkeste medier, vi kender, været født med evnen til at se den åndelige verden. Når det ligger i generne, og man er født med det ’ekstra’ i sig, udvikles det helt fra barnsben. Det gør, at man kan blive meget dygtig og meget stærkere end dem, der ikke er født med evnen, men ønsker at lære det senere i livet. Der findes mange kurser og selvudnævnte clairvoyance- og medieskoler i dag, men udviklingen stopper aldrig, og derfor kan man ikke få et bevis på, at man er færdiguddannet clairvoyant eller medium. Jeg har intet papir på mine evner, men jeg er også stadig i udvikling efter 50 års arbejde. Min bedste anbefaling er, at man finder en cirkel og starter sin udvikling dér.

Jeg blev født med evnen til at se og høre den åndelige verden Hvorfor tror du, at spiritismen møder modstand her i Danmark?
Spiritismen møder ikke bare modstand i Danmark, men i hele verden. Det simple svar er, at mennesker frygter det, som er ukendt for dem. Det gør dem oftest utryg og sætter gang i en forsvarsmekanisme, hvilket jeg godt kan forstå. Dog må jeg sige, at Danmark generelt er et meget kritisk land. Om det er religion, politik, sprog eller indvandrere, så skal man helst ikke skille sig for meget ud fra mængden. Men kan du forestille dig, hvor meget det ville vende op og ned på verden, som vi kender den, hvis alle kendte til den åndelige verden? Hvilken paranoia ville der ikke opstå, at der går 'noget' eller 'nogen' rundt imellem os, som ikke alle kan se, og at der findes mennesker som mig, der bliver brugt af politiet i mordsager, som kan tale med den åndelige verden? Hvor mange magtfulde mennesker ville ikke frygte at blive taget for svindel med penge og anden kriminalitet?

Hvad er det vigtigste budskab i din bog?
At der findes en åndelig verden. Kritikerne siger typisk, at de ikke vil tro på noget, der ikke kan bevises, så derfor vil de ikke tro på den åndelige verden. Når jeg spørger dem, hvad de egentlig har undersøgt og bygger deres teori på, har jeg endnu ikke oplevet at få et kvalificeret svar. Ja, den åndelige verden er i en anden form, som ikke alle kan se, men det betyder ikke, at den ikke findes. Du trækker også vejret, selv om du ikke kan se luften. Luften er der alligevel. Sagen er den, at den åndelige verden godt kan blive synlig, så længe de rette betingelser er der. Derfor laver vi vores fysiske seancer, for der viser de afdøde sig, og vi kan tale med dem. Der træder videnskaben ind, for der kan forskerne selv se og høre dem. Vi har lydoptagelser, billeder og videoer af det. Trods det findes der altid nogen, der vil påstå, at vi har manipuleret med seancerne, videoen eller billederne, men de kan ikke forklare hvordan. Der forskes i den åndelige verden og flere beviser er fundet, men det er vigtigt at huske på, at videnskaben også engang troede, at Jorden var flad. Videnskaben selv er i udvikling, og apparaterne bliver mere og mere fintfølende. Det er en proces, som både vi og den åndelige verden går igennem. Den åndelige verden eksperimenterer også i hold og prøver at finde nye måder at nå os på, blandt andet ved at bruge vores moderne teknologi. Vi skal have tålmodighed og ikke bare afvise noget, fordi vi ikke selv vil tro på det.